ATKO is een ervaren ingenieursbureau op het gebied van advisering, ontwerp, berekenen en tekenen van nagenoeg alle voorkomende bouwkundige constructies. Als constructeur/adviseur hebben we ervaring in een veelheid aan projecten van allerlei aard en omvang, zoals diverse woningbouwprojecten, appartementen, kantoorgebouwen, winkelpanden en bedrijfsgebouwen. Tot onze kerntaken behoren het berekenen en tekenen van dragende constructies van kleinschalige tot middelgrote projecten in de woning- en utiliteitsbouw, bijvoorbeeld voor nieuwbouw, uitbreidingen, verbouwingen, renovaties, restauraties en funderingsherstel. Ons werkterrein beslaat het gehele gebied van:
• betonconstructies
• staalconstructies
• houtconstructies
• glasconstructies
• metselwerkconstructies

Opdrachtgevers:

Onze opdrachtgevers zijn architecten, aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, beleggers, bedrijven, particulieren, etc.