Profiel

ATKO adviseert over beton-, staal- en houtconstructies van zowel nieuwbouw, renovatie als verbouwingen.

Wij hechten grote waarde aan het meedenken met onze opdrachtgever en overige bouwpartners. Wij zien het als onze taak om een zo economisch en duurzaam mogelijke constructie te ontwerpen, passend binnen het esthetisch ontwerp met een zo efficiënt mogelijke materiaalkeuze en een goede procesbeheersing. Heldere communicatie en het maken van sluitende afspraken met de betrokken partijen zijn hierin een belangrijk onderdeel.

Onze werkzaamheden

Het verzorgen van constructieberekeningen en tekeningen zoals:

  • Ontwerpen en dimensioneren van constructies
  • Gewichtsberekeningen
  • Sterkteberekeningen
  • Stabiliteitsberekeningen
  • Overzichtstekeningen plattegronden en bijbehorende details
  • Palenplan
  • Funderingsplan
  • Wapeningstekeningen

Tevens dragen wij zorg voor de controle van tekeningen en berekeningen van derden, alsmede voor de indiening en goedkeuring van de constructieve gegevens bij het plaatselijke Bouw- en Woningtoezicht. Van het ontwerp en dimensionering tot nazorg, van vooropname tot het bestek gereed maken voor de uitwerking en detaillering.

Onze berekeningen en tekeningen worden vervaardigd conform onze bureaustandaard, de geldende voorschriften en normen van staal-, beton- en houtconstructies. Wij werken met een vast team dat gespecialiseerd is in het goed en snel uitvoeren van uw werkzaamheden.